Květen 2012

Filosofické citáty

31. května 2012 v 21:14 | kišule =D
Sokrates:
- Vím, že nic nevím
- Člověk lepší nemůže utržit škodu od člověka horšího

Zenón Steik
- Máme dvě uši a pouze jedna ústa, a právě proto máme více poslouchat a méně mluvit.

Tomáš Akvinský
- Trojího je člověku třeba vědět ke spáse: vědět, v co má věřit, co má žádat, a vědět, co má činit.

sv. Augustin
- Věř, abys rozumněl

Galilelo Galilei
- Knižní vědomosti nestačí, je třeba studovat skutečnost samu.

F. Nietzsche
- Co nás nezabije, to nás posílí.

William James
- Pravdivé je to, co je naší myšlence prospěšné.

Ludwik Wittgenstein
- O čem nelze mluvit, o tom třeba mluvit.